Kopš senseniem laikiem Latgales novads bija ievērojams ar izkoptām dažādu arodu prasmēm - te strādāja mājamatnieki, kas izgatavoja saimniekošanai un dzīvei nepieciešamās lietas, kā arī specializējušies amatnieki un mākslas amatnieki - rotkaļi, podnieki. Tieši latgaļiem ir visgreznākās un visbagātāk ornamentētās rotas lietas, kur vienā priekšmetā variēti ļoti daudzi rakstu elementi. Spēcīgs amatniecības centrs bija Jersikas valsts, kuras rotkaļi un mālu pavēlnieki bija slaveni tālu aiz novada robežām. Latgales īpatnība ir tā, ka šejienes zemnieki pērk tikai to, ko paši nevar izgatavot un kam ir praktiska pielietojamība. Laika gaitā tapa dažādu nozaru amatniecības centri, kas pārsvarā lokalizējās vienas sādžas ietvaros - izauga podnieku, audēju, mucinieku, mēbeļu un celtniecības meistaru dzimtas.

Balstoties uz reģionu savdabību un īpašajām vērtībām, Latgale izsenis cilvēku prātos asociējas ne tikai ar zilajiem ezeriem, bet galvenokārt ar savdabīgo kultūras mantojumu, it īpaši – tautas mākslas vērtībām, sadzīves un darba tradīcijām, neatkārtojamo valodu un bagātīgo folkloras pūru. Iepazīt Latvijas austrumu reģiona raksturīgo kultūrvidi un vērtības, arī neatkārtojamo savdabību ikvienam Latgales viesim caur aktīvu līdzdarbošanos var palīdzēt amatu darbnīcu apmeklējumi. Tāpēc Ludzas amatnieku centrs sadarbībā ar Latgales mākslas un amatniecības centru Līvānos un ar Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu aicina iepazīt Latgali caur amatu tradīcijām, kopā ar Latgales amatu meistariem piedāvājot piedalīties akcijā “Zalta rūku ceļš Latgalī”. Tās laikā ceļotāji - akcijas dalībnieki aicināti savu ceļojumu pa Latgales amatnieku darbnīcām uzsākt Līvānos - Latgales mākslas un amatniecības centrā un, izmantojot šo karti, apceļot vēl vismaz 5 amatnieku darbnīcas reģionā, pabeidzot ceļojumu Ludzā, Ludzas amatnieku centrā. Rezultātā Jūs iegūsiet neatsveramu un unikālu pieredzi, nobeigumā - sertifikātu, kas apliecinās Jūsu darbošanās prieku un kādu amatu iemaņu apguvi pie Latgales amatniekiem. Jūsu dalībnieku kartēm piedaloties sacensībā par vairāk apmeklētajām darbnīcām un atsauksmēm par aktīvu prasmju apgūšanu, Jūs pretendējat uz balvām - vērtīgu meistaru darbu iegūšanu. Akcija noslēgsies oktobrī.

Šim projektam atbalstu sniedza Latgales reģiona  attīstības aģentūra ,Latgales Kultūras programma un Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

2009.gadā  akcijā piedalījās vairāk kā  500  akcijas dalībnieki, gandrīz 50 ieguva sertifikātus un interesanti, ka daudz bija tādu, kas apmeklēja tieši vairāk par 5 darbnīcām- 8, 16, 18, pat 33. Tādējādi lielākais ieguvums bija nevis pasākumā saņemtās balvas un sertifikāti, bet nenovērtējama pieredze, prasmes un iespaidi. Nākošā vasarā nu jau ceturto gadu pēc kārtas no 15.maija līdz 15. oktobrim aicināsim apceļot Latgales amatu darbnīcas.

Mūsu akcija lai palīdz Tev, Latgales novada apceļotāj, iepazīt reģiona meistarus, latgaliešu kultūras un tautas mākslas vērtības un rada vēlēšanos iemācīties ko jaunu savām rokām un dvēselei, sniedzot neizmērojamu darbošanās

Akcijas” Zalta rūku ceļš Latgalī” organizatori:

LAC-  SIA Ludzas amatnieku centrs
Tālavijas 27a,  Ludza, Latvija, LV-5701
Tel. +371 29467925, +371 29123749;  +371 5707203
e-pasts:  ligakondrate@inbox.lv; info@ludzasamatnieki.lv;
Web: www.ludzasamatnieki.lv


Latgales mākslas un amatniecības centrs
Domes iela 1, Līvāni, Latvija, LV – 5316
Tālr.: +371 65381855, mob. tālr.: +37128603333
E-pasts: lmac@livani.lv;  Web: www.latgalesamatnieki.lv

Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv