Apmeklētājiem LAC piedāvā:

 salonā veikalā- novada amatnieku darbus:
keramiku, audumus, kalumus, rokdarbus, koka izstrādājumus, pinumus, gleznojumus, tekstilijas, linu izstrādājumus un mākslas priekšmetus u.c.
Var veikt pasūtījumus meistariem pa tel. 29467925

 autentisku tautas tērpu un linu tērpu izgatavošana deju kolektīviem, koriem, folkloras kopām un  ar vislielāko prieku individuālos tērpus īsteniem savas tautas dēliem un meitām un ģimenēm.
Var veikt pasūtījumus meistariem pa tel. 29467925

 darbošanās iespējas keramikas, skroderu un seno arodu darbnīcās.
Ar prieku mūsu meistari strādā gan ar ģimenēm, gan bērnu grupām, gan ekskursantu vai nometņu grupām.
Pieteikties pa tel. 29467925

 Ekskursijas grupām.
Iepriekš piesakot vienojas par ekskursijas laiku, ilgumu, piedāvājumu, cienastu latgaļu gaumē.
Ekskursijas laikā gids seno latgaļu tērpā stāsta par latgaļu dzīvi senos laikos, par amatniecības vietu ģimenes sētas dzīvē, ierāda kādreizējos zemnieka sētā darītos darbus, centra meistari ierāda dažādu arodu prasmes, apmeklētājiem aktīvi līdzdarbojoties. Ir iespēja nobaudīt senos latgaļu cienastus.
Cena- 1Ls / pieaugušajiem, 0,50 Ls / bērniem līdz 12 gadiem.
Pusdienas par cenu pēc vienošanās.
Pieteikties pa tel. 29467925, 29123749 vai e-pastu: ligakondrate@inbox.lv
Iesakām pieteikt arī vecākās Latvijas pilsētas Ludzas vecpilsētas ekskursiju, ilgums 1-1,5 stundas, Ludzas novada Tūrisma informācijas centrā pa tel. 65707203, vai e-pastu: tic@ludza.lv


 Centrs organizē pasākumus arodu apmācībai- prasmju skolu:
sestdienas interesenti varēja iemācīties vērpšanu, celaiņu jostu un sagšu aušanu, senlaicīgu adīšanu ar 1 adatu, sveču liešanu, senu apavu izgatavošanu no linu virvēm, skalu grozu pīšanu, un daudzas citas arodu prasmes.
Visu gadu vienreiz mēnesī turpinās kopā strādāšanu seno latviešu veidā- Latgalē sauktu -  SUPRĀDKAS
Pieteikties pa tel. 29467925

 Regulāri, ik mēnesi tiek organizēti latgalisko sadzīves tradīciju kopjošie Gadskārtu svētki un  mājražojumu, amatnieku darbu  un lauku labumu Zaļie tirdziņi.
Pieteikties var pa tel. 29123749

 Centrs organizē kāzu viesu uzņemšanu LAC telpās  ar pasākumu 1-1,5 stundas.
Cena un pasākuma norise –iepriekš vienojoties.
Pieteikties pa tel. 29467925

Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv