~ Mazliet no vēstures ~

Kopš seniem laikiem Latvijas senākās pilsētas Ludzas apkaimē cilvēki mācījās un veiksmīgi arī radīja brīnišķīgas lietas gan savam mājoklim, gan sev, gan pārdošanai, Ludza bija slavena ar rotkaļiem. Latvijas pirmās brīvvalsts pastāvēšanas laikā amatniecība ieņēma vienu no vadošajām tautsaimniecības nozarēm mazpilsētās un lauku rajonos, jo nodrošināja iedzīvotājiem ienākumus ar augstu klāt pievienoto vērtību. Ludzas pilsēta nebija izņēmums, paralēli lauksaimnieciskai ražošanai un tirdzniecībai amatniecība ieņēma tikpat svarīgu lomu rajona attīstībā, jo pilsēta atrodas tirdzniecības ceļu Austrumi - Rietumi zonā. Tautsaimniecības pārstrukturizācija padomju laikos izraisīja anonīmu, bezpersonisku sērijveida ražošanas procesu attīstību, kā rezultātā amatniecība tika gandrīz iznīcināta. Ja situācija nemainīsies, amatniecība kā tautsaimniecības nozare izzudīs vispār, un līdz ar to nebūtībā aizies daļa no mūsu identitātes, vēstures un kultūras. Šodien amatu prasmju un tautas tradīciju loma sabiedrībā pieaug, ir cerība, ka interesi pieaugot, amatniecība pāraugs jaunā kvalitātē, saglabājot  novadu vērtība.

To visu apzinoties 2005. gada 17. decembrī , Ludzā Tūrisma informācijas centra semināru telpā tika organizēta Ludzas amatnieku konference, kur arī tika pieņemts lēmums dibināt divas amatnieku organizācijas. Vienu- SIA„Ludzas amatnieku centrs” ar mērķi izveidot salonu-veikalu, kur ražojošie amatnieki varēs realizēt savu produkciju un veikt pasūtījumus, kas saistīti ar tradicionālo amatniecību. Tādējādi realizēt novada kultūras mantojuma pārnesi mūsdienās. Un otru- sabiedrisku organizāciju „Ludzas amatnieks” ar mērķi izveidot seno arodu meistardarbnīcas, kuras nodrošinātu amatu prasmes pārmantojamību nākamās paaudzēs.

2005.gada 20.decembrī tika dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību- „Ludzas amatnieku centrs” un jau 2006. gada 16. maijā tika atvērts salons-veikals, izstāžu zāle, un Saimes istaba, kur var apskatīt Ludzas amatnieku izstrādājumus sākot ar 18. gadsimtu līdz mūsdienām, bet veikalā var iegādāties Ludzas novada un arī citu Latgales novadu amatnieku darbus. Saimes istabā no mūsu vadītāja Ērika Kondrāta un salona saimnieces Rasmas Vancānes var ne tikai uzzināt ziņas par amatniecības vēsturi un saimes dzīvi laukos no dzelzs laikmeta līdz mūsdienām, bet arī pašiem pamēģināt izdarīt to vai citu darbu. Pamazām laika gaitā tika iekārtotas amatu darbnīcas, kur meistari ik dienu strādā un interesentiem arī ierāda sava aroda prasmes. Keramikas darbnīcā Tautas daiļamata meistars Ēriks Kudlis izgatavo tradicionālos latgaliešu māla traukus, svečturus un demonstrē ciemiņiem trauka tapšanas brīnumu. Skroderu darbnīcā meistare Ineta Isačenkova un skroderis Igors Koroļkovs, kopā ar Līgu Kondrāti rada skaistus tautas tērpus, linu un vilnas apģērbus un interjera lietas.

Audēja Marita Tutane ,kopā ar savām skolotājām meistarēm Annu Svikšu un Janetu Jasi stellēs izauž daudzkrāsainus brīnumus un pamāca to darīt ikvienu, kam ir vēlme.

Ludzas amatnieku centrs nepārtraukti darbojas pie atraktīvu tūrisma produktu organizēšanas, kur apmeklētājiem jādarbojas pašiem. Viens no tiem –ekskursija speciāli veidotajā „Saimes istabā ”, ciemiņiem gids seno latgaļu tērpā stāsta par amatniecību un tradīcijā Latgalē no senseniem laikiem līdz mūsdienām, demonstrē un piedāvā izmēģināt  pašiem senos arodus latgaļu lauku sētā. Ekskursijas laikā arī citās darbnīcās tiek demonstrēti arodi, ar ko nodarbojās zemnieku dzimtas Latgalē un kuras bija spējīgas saražot visu sadzīvei un darbam nepieciešamo. Piemēram: podnieka, audējas, kalēja, mucinieka un skrodera darbi, pamācīties virvju vīšanu, pastalu pīšanu, stabuļu veidošanu, dūraiņu adīšanu, linu apstrādi, sviesta kulšanu, salmu jumtu likšanas gudrības un daudzas citas lauku mājās darāmos darbus.

Tālavijas 27a, Ludza, LV-5701, Latvija,
65707203, 29467925,
65707202,
ligakondrate@inbox.lv